Komitet Naukowy

PTGC
 • prof. dr hab. Jerzy Bal
 • prof. dr hab. Maciej Borowiec
 • prof. dr hab. Krystyna Chrzanowska​​​​​​
 • prof. dr hab. Agata Filip
 • prof. dr hab. Olga Haus
 • dr hab. Mariola Iliszko
 • prof. dr hab. Maciej Krawczyński
 • prof. dr hab. Anna Latos Bieleńska
 • Prof. dr hab. Jan Lubiński
 • dr hab. Beata Nowakowska
 • dr n. med. Ewa Obersztyn
 • prof. dr hab. Maria Sąsiadek
 • prof.dr hab. Ryszard Słomski
 • prof. dr hab. Robert Śmigiel
 • prof. dr hab. Jolanta Wierzba
 • prof. dr hab. Michał Witt
 • prof. dr hab. Jacek Zaremba
   
PTG - SEKCJA GENETYKA ZWIERZĄT
 • prof. dr hab. Stanisław Kamiński
 • prof. dr hab. Brygida Ślaska
 • prof. dr hab. Marek Świtoński
 • dr hab. Joanna Gruszczyńska, prof SGGW
 • dr hab. Konrad Ocalewicz
 • dr hab. Katarzyna Ropka-Molik
   
PTG - SEKCJA GENETYKA ROŚLIN  
 • prof. dr hab. Dariusz Grzebelus
 • prof. dr hab. Robert Hasterok
 • prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk
 • prof. dr hab. Barbara Naganowska
 • prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska
 • dr hab. Stefan Stojałowski

 

PTG - SEKCJA  GENETYKI MIKROORGANIZMÓW
 • prof. dr hab. Dariusz Bartosik
 • prof. dr hab. Adam Choma
 • prof. dr hab. Jarosław Dziadek
 • prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka
 • prof.  dr hab. Joanna Puławska
 • prof. dr hab. Krzysztof Pyrć
 • prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz

 ​​​​​​

PODSEKCJA GENETYKA SĄDOWA
 • prof. dr hab. Wojciech Branicki,
  Małopolskie Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagelloński w Krakowie

   
 • dr hab. Andrzej Ossowski,
  Zakład Genetyki Sądowej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

   
 • dr Tomasz Kupiec,
  Pracownia Genetyki Sądowej, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
   
 • dr inż. Natalia Rogalska-Niżnik,
  Sekcja Biologii i Genetyki, Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Poznaniu

   
 • Maria Wróbel, 
  Pracownia Genetyki Sądowej, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie

   
 • dr hab. Magdalena Spólnicka,
  Zakład Biologii, Centralne Laboratorium Policji w Warszawie