Prezentacje ustne

Język prezentacji stacjonarnie/online

Sekcje Genetyki Zwierząt, Genetyki Roślin, Genetyki Mikroorganizmów, Podsekcja Genetyki Sądowej
slajdy po angielsku, prezentowanie po polsku lub po angielsku. 

 

Sekcja Genetyki Człowieka

Slajdy po polsku (np. dotyczące zagadnień etycznych, prawnych, poradnictwa genetycznego, itp.  gdzie słownictwo jest inne niż genetyczne ) lub angielsku,  prezentowanie po polsku 

 

STACJONARNIE/ONSITE

Prezentacje ustne stacjonarnie/onsite

Do prezentacji ustnych, prosimy przygotować  slajdy  w formacie 4x3 (Power Point) przesłać na adres  kongresgenetyki@gmail.com  do  dnia 24 czerwca 2022,  podanie imienia i nazwiska, symbolu pracy umieszonego w programie https://kongresgenetyki2022.jordan.pl/pl/program  lub  wgrać na sali w dniu swojej prezentacji.

 

ZDALNE/ONLINE 

Prezentacje ustne/udział online

informację dla  wykładowców, którzy  będą wygłaszać swoje wykłady online.

Wykładowcy mają do wyboru następujące opcje:

 

Opcja Opis  Wymagane działania / następne kroki
1. Wykład prowadzony na żywo

Wykład jest prowadzony na żywo poprzez połączenie online. Wymagane jest posiadanie stabilnego połączenia internetowego bez VPN. Wykładowca wygłasza wykład oraz może wziąć udział w dyskusji online na żywo z prowadzącymi sesję on-site.

  1. Potwierdzenie wyboru opcji przez wykładowcę
  2. Przedstawiciel Medorado kontaktuje się celem umówienia testu połączenia i koordynuje test.
  3. Przekazanie slajdów w formacie 4x3 / Power Point / bez animacji - najpóźniej 2 dni przed sesją na adres: kongresgenetyki@gmail.com
2.Nagranie wykładu samodzielnie Wykład jest nagrany samodzielnie przez wykładowcę, a następnie odtworzony podczas sesji. Format video: mp4., czas: zgodnie z agendą. Jest to opcja rekomendowana w przypadku braku czasu połączenia na żywo w czasie sesji lub braku stabilnego połączenia internetowego. Wybór tej opcji nie wyklucza możliwości połączenia na żywo i udziału w dyskusji po odtworzeniu wykładu.
  1. Potwierdzenie wyboru opcji przez wykładowcę oraz informacja o chęci wzięcia udziału w dyskusji na żywo.
  2. Przekazanie pliku mp4 poprzez link, np. wetransfer – najpóźniej 4 dni przed sesją na adres: kongresgenetyki@gmail.com.
  3. W przypadku chęci wzięcia udziału w dyskusji - przedstawiciel Medorado kontaktuje się celem umówienia i skoordynowania testu połączenia.

Uwaga:

Indywidualny link do transmisji do wszystkich sesji kongresu, otrzymacie Państwo na 2 dni przed rozpoczęciem kongresu.

linki do wygłoszenia wykładów online do  połączeń zdalnych (prowadzenie wykładów) i przekazywanych przez Medorado są ograniczone czasowo i nie służą do uczestnictwa w konferencji.

 

Strona konferencji :https://kongresgenetyki2022.jordan.pl/pl
Program konferencji znajduje się na stronie: https://kongresgenetyki2022.jordan.pl/pl/program
Miejsce konferencji  Auditorium Maximum UJ, Kraków ul. Krupnicza 33 

 

POTWIERDZENIE WYBORU OPCJI PROSIMY PRZESŁAĆ NA  ADRES: kongresgenetyki@gmail.com do dnia 20 czerwca 2022r. oraz prosimy o podanie imienia i nazwiska, symbolu pracy umieszonego w programie https://kongresgenetyki2022.jordan.pl/pl/program