Przygotowanie Plakatu

Informacje dotyczące posteru:

Wymiary tablicy posterowej wysokość: 2,3 m szerokość:  0,95 m. 
Orientacja tablicy pionowa.
Sugerowany format plakatu: A0. 
Prosimy na plakacie umieścić kontakt do autora.
Opracowanie plakatu w języku angielskim.

 

Udział stacjonarny

Osoby uczestniczące w kongresie stacjonarnie  proszone są  o przywiezienie wydrukowanego plakatu i powieszenie go na tablicy w miejscu  wskazanym przez organizatora.

Materiały do przytwierdzenia plakatu do tablicy zapewnia organizator.

Ze względu na hybrydową formułę kongresu, każdy uczestnik, którego streszczenie zostało zaakceptowane do sesji plakatowej, proszony jest o przesłania plakatu w wersji elektronicznej.  Pliki w formacie PDF o maksymalnej wielkości 20 MB prosimy przesyłać przez system w terminie od 04.06 - 20.06. Każdy uczestnik podczas  kongresu będzie miał dostęp do bazy z plakatami. Po zalogowaniu do systemu zakładka Sesja Posterowa/Poster Session.

Tylko plakaty osób, które opłaciły wpisowe będą przyjęte do prezentacji podczas sesji posterowej. 

 

Udział online

uczestnik którego streszczenie zostało zaakceptowane do sesji plakatowej zobowiązany jest do przesłania plakatu w wersji elektronicznej.  Pliki w formacie PDF o maksymalnej wielkości 20 MB prosimy przesyłać przez system w terminie od 04.06 - 20.06. Każdy uczestnik podczas  kongresu będzie miał dostęp do bazy z plakatami. Po zalogowaniu do systemu zakładka Sesja Plakatowa / Poster Session.

Tylko plakaty osób, które opłaciły wpisowe będą przyjęte do prezentacji podczas sesji posterowej.